• 51/105, Pili Kothi, Avas Vikas, Opp. water tank Park, Moradabad

Our Team

Our Team

SrNo. Name Designation
1 Er. Jag Roshan Arya MD
2 Ar. Rajat Anand Chief Architect
3 Ar. Dalvir Singh Raghav Architect
4 Er. D.K. Goswami Sr. Civil Engineer
5 Mrs. Chandra Patelia Chief Interior Designer
6 Ms. Vartika Pasricha Interior Designer
7 Mr. Mahipal Singh Sr. Graphic Designer
8 Mr. Mohsin Khan Civil Engineer
9 Mr. Sanju Prajapati D. Arch
10 Mr. Sajid Hussain D.M. Civil